Elektronikus eszközök napjaink zeneoktatásában- 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

Elektronikus eszközök napjaink zeneoktatásában

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés, OH jegyzéken szerepel, alapítási engedély száma: 43/50/2014.

A program tartalmának rövid ismertetése, a képzés indokoltsága és célja:

A jelenlegi technikai környezetünk, a zenei kultúra, a (hangszert) tanulók igényeinek és elvárásainak változása indokolják a pedagógusok hatékony szemléletformálását. Az alap-, és középfokú művészetoktatási rendszerben tanulók az Y és a Z generáció tagjai. Életüket meghatározza a technológia száguldó fejlődése. Jellemző rájuk, hogy mivel a számítógépekkel, mobiltelefonokkal együtt nőttek fel, ezek nélkül el sem tudják az életüket képzelni. Ez vonatkozhat a zenetanulási szokásaikra is. A továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevő tanárok megismerkedjenek a modern digitális zenei, oktatási kompetenciákat fejlesztő kommunikáció alapjaival. Legyenek tájékozottak a szaktárgyukban fellelhető újszerű tanulási források terén, lássák át, hogy milyen naprakész stratégiák és eszközök alkalmazására van szükség. A tanfolyamon megszerzett tudáshalmaz felhasználásával fejlesszék a tanulók készségeit, képességeit, zenei műveltségét.

Témakörök:

Elektronikus eszközök és technikák, azok használatának megismertetése
A hangszín, mint formateremtő zenei paraméter
Mi a hangszínszolfézs?
Hangzásdimenziók
Akusztika
Hangosítási, felvétel készítési, rögzítési alapismeretek
Stúdiólátogatás
Digitális hangszerek kínálta új lehetőségek a zenetanulásban
Metodikai anyagok az elektronikus kortárszene és a populáris zene felhasználásával
Letölthető programok és alkalmazások, zenék, zenei fájlok

A tanfolyam 30 kontaktórás továbbképzés, 4 szombati alkalom x 7.5 tanóra, elvégzését Tanúsítvány igazolja. A Tanúsítvány kiadásának feltételei: az összóraszám min. 80 százalékán való részvétel, továbbá 3-5 oldal (Arial 11 pt betűtípus) terjedelmű írásos beszámoló elkészítése legkésőbb a tanfolyamot összegző alkalom előtt 3 nappal, melyben a tanfolyamon résztvevő alkalmazza a tanult ismereteket és módszereket. Gyakorlati rész: zenei anyag előállítása, audió és videó rögzítése csoportszinten. Várható csoportlétszám: 15 fő.

A jelentkezés feltételei: egyetem és/vagy főiskola; zeneelmélet, hangszeres tanár; zenetanár (megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges), továbbá alapfokú számítástechnikai ismeretek.

Részvételi díj összege: 30000,- Ft; egyéb: utazási költség.

A továbbképzés helyszíne: Budapest Music Center, 1093 Budapest, Mátyás utca 8.

A továbbképzés ideje: 2014. október-november

A továbbképzésről tájékoztatást ad: Oláhné Horváth Ildikó, mob.: 06 30/297-6773, e-mail: potamos@freemail.hu

Hírek